x Treball en context x Sortides i treball de camp x Experimentació x Eines TIC