x Treball en context x Experimentació x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Representacions i models