x Exercitació lingüística x Comunicació oral x Experimentació