x Gestió d'informació x Indagació i recerca x Fonts primàries