x Gestió d'informació x Projectes de centre x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació