x Gestió d'informació x Exercitació lingüística x Indagació i recerca