x Experimentació x Comunicació oral x Indagació i recerca x Material manipulable