x Experimentació x Comunicació oral x Mapes i plànols x Jocs