x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Raonament i argumentació x Representacions i models