x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Raonament i argumentació