x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Representacions i models