x Experimentació x Jocs x Comunicació oral x Exercitació lingüística