x Experimentació x Jocs x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp