x Experimentació x Jocs x Maquetes i construccions x Material manipulable