x Experimentació x Mapes i plànols x Comunicació oral x Representacions i models