x Experimentació x Material manipulable x Indagació i recerca x Treball en context x Comunicació oral