x Experimentació x Maquetes i construccions x Material manipulable