x Experimentació x Projectes de centre x Comunicació oral x Resolució de problemes