x Experimentació x Projectes de centre x Resolució de problemes