x Experimentació x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Gestió d'informació