x Experimentació x Raonament i argumentació x Jocs x Material manipulable x Maquetes i construccions