x Experimentació x Raonament i argumentació x Literatura