x Experimentació x Raonament i argumentació x Literatura x Indagació i recerca