x Experimentació x Raonament i argumentació x Material manipulable