x Experimentació x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Jocs x Maquetes i construccions