x Experimentació x Sortides i treball de camp x Treball en context x Representacions i models x Eines TIC