x Experimentació x Sortides i treball de camp x Treball en context x Eines TIC