x Experimentació x Treball en context x Comunicació oral x Indagació i recerca