x Experimentació x Treball en context x Representacions i models x Maquetes i construccions