x Experimentació x Treball en context x Exercitació lingüística