x Experimentació x Exercitació lingüística x Comunicació oral x Jocs