x Experimentació x Exercitació lingüística x Material manipulable x Comunicació oral x Jocs