x ODS x Exercitació lingüística x Comunicació oral x Eines TIC x Raonament i argumentació