x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Eines TIC