x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística x Comunicació oral x Eines TIC