x Experimentació x Raonament i argumentació x Eines TIC