x Raonament i argumentació x Experimentació x Exercitació lingüística x Projectes de centre