x Exercitació lingüística x Eines TIC x Raonament i argumentació x Experimentació x Projectes de centre