x ODS x Comunicació oral x Eines TIC x Raonament i argumentació