x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística x ODS x Comunicació oral