x Raonament i argumentació x Resolució de problemes x Exercitació lingüística