x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística x Resolució de problemes