x Eines TIC x Comunicació oral x Exercitació lingüística x Comunicació escrita x AICLE/CLIL/EMILE