x Exercitació lingüística x ODS x Comunicació oral x Raonament i argumentació