x Raonament i argumentació x Resolució de problemes x Indagació i recerca