x Resolució de problemes x Exercitació lingüística