x Exercitació lingüística x Eines TIC x Projectes de centre x Raonament i argumentació x Experimentació