x Experimentació x Eines TIC x Projectes de centre x Raonament i argumentació x Exercitació lingüística