x Representacions i models x Indagació i recerca x Mapes i plànols x Raonament i argumentació