x Representacions i models x Mapes i plànols x Fonts primàries x Raonament i argumentació